ΔΑΦΝΙΔΟΣ 12

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ                      

Τ.Κ 14122

ΤΗΛ : 2104633873

ΚΙΝ  : 6946036197